7 بازی کامپیوتری ایرانی؛ از شاهزاده ایرانی تا میر مهنا

همچنین تعاملات بالا در بازیهای رایانهای، باعث ظهور احساساتی میشود که حتی در فعالیتهای غیر پویا مثل تماشای فیلم نمیتوان یافت. همچنین آنها باید تنها بازیهایی را خریداری کنند که مورد تأیید نهادهای مسئول همچون بنیاد ملی بازیهای رایانهای است و از خرید بازیهای رایانهای قاچاق که تأییدیه وزارت ارشاد را ندارند، خودداری کنند؛ زیرا این بازیها با فرهنگ و آداب و رسوم و عرف جامعه ما منافات دارند و امکان دارد که رفتارهای سوئی را به قشر کودک و نوجوان تحمیل کنند که عوارض خطرناکی را در پی داشته باشد. دکتر شهلا کاظمی پور (مشاور علمی مرکز سنجش برنامه ای صداوسیما) می گوید: بیش تر خانواده ها تصور می کنند در بازی های رایانه ای، فرد در بازی، مداخله فکری همیشگی دارد. نمیشود این واقعیت را کتمان کرد که نزدیک نشستن جلوی تلویزیون یا نمایشگر میتواند در بلندمدت اثرات جبرانناپذیری روی بینایی فرد داشته باشد. ارائه بازیهای مفهومی، همواره مستلزم استفاده از ایده و نظرات اهل تخصص و علم بوده است و در زمینه بازیهای اسلامی علاوه بر توجه به مسائل فنی، هنری باید مسائل اسلامی را نیز با مراجعه به دانایان و آگاهان علوم دینی مورد توجه شایان قرار داد. بازیهای رایانهای به علت توانایی این ابزار در شبیهسازی با زندگی واقعی، قادر است تا در یک شرایط برابر با زندگی واقعی، مدلهای احساساتی را برای افراد بهوجود آورد.

کودکی که با مسائل واقعی همان گونه برخورد میکند که با آن چه در رؤیا و خیال خود میسازد، در زندگی حال و آینده با مشکلات عدیده ای روبرو میشود. شتابزدگي در اين زمينه، باعث افت کیفیت این بازیها میشود و نشانگر تولید بدون تحقیق است. اما در زمینه تولید این بازیها باید از شتابزدگی و عجله در تولید پرهيز شود. در نهایت باید گفت که اگر متولیان بخش دولتی بر تقویت ظرفیتهای موجود و نیروی انسانی فعال در حوزه بازیهای رایانهای تأکید دارند و از دیگر سو قصد دارند برای مبارزه با تهدیدها و تأثیرات فرهنگی بازیهای وارداتی زمینه را برای رقابت بازیهای داخلی با آن­ها فراهم کنند، لازم است بیش از آنکه به دنبال هدایت و نظارت بر فعالیتهای بخشهای درگیر در حوزه­ی بازیها باشد، نقشهای حمایتی و تشویقی خود را در حوزه­ی سرمایهگذاری، آمادهسازی زیرساختهای سخت افزاری و دانش مورد نیاز و مسائلی از این دست تقویت کنند. توسعه یک شیوه زندگی جدید؛ برای جلوگیری از اعتیاد به بازی، افراد باید مهارتهای و تواناییهای خود را بررسی کنند، هدف مشخص نمایند و فعالیتهای جایگزینی را پیدا کنند که از آنها لذت میبرند. با نگاهی سطحی به این بازیها میتوان نمادهای شیطانی، از قبیل مدلهای تکچشم و یا تصاویر غیراخلاقی را که با تلاش تهیه کنندگان این بازیها در حال تبدیل شدن به یکی از جنبه های عادی زندگی روزمره است، مشاهده کرد.

مشغول شدن به این بازیها، نباید آنها را از چرخه عادی زندگی خارج کرده و آنان را نسبت به این بازیها معتاد سازد. اما در این جا سئوالی مطرح می شود و اینکه آیا می توان فرزندان خود را به برنامه نویسی علاقه مند کرده و بهترین بازی های برنامه نویسی را برای آن ها امتحان کرد تا در مسیر درست هدایت کرد؟ افرادی که بیش از حد بازی های رایانه ای انجام می دهند، نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دردهای چشمی بیشتری آنها را تهدید می کند، خصوصا اینکه چشم شخص نزدیک بین هم باشد. در مورد بازیهای رایانهای باید به این نکته مهم اشاره کرد که علاوه بر اینکه ظاهر و شکل بازی باید مورد نظارت والدین باشد، بهتر این است تا والدین با محتوای بازی آشنا شده و در صورت لزوم، از استفاده فرزندان جلوگیری کنند. از دیگر مزایای انجام بازیهای رایانهای، میتوان به تأثیرات مثبت این گونه بازیها از قبیل: آثار آموزشی بازیهای جدی، افزایش حواس بصری از طریق بازی کردن و نيز افزایش موقت برخی تواناییها بعد از انجام برخی از انواع خاص بازیها اشاره کرد.

از دیگر جنبه های منفی بازیهای رایانهای میتوان به تلقین افکار شیطانی و عقاید انحرافی اشاره کرد. به تعبیری، در کنار این عادیسازی صحنه های خشونتبار، ترسهایی در ذهن و رؤیای فرد، بهویژه کودکان کم سن و سال شکل میگیرد که مدتها با او همراه خواهد بود. این موضوع در کنار بیدار کردن ترس ناخودآگاهی که در ضمیر آنان نسبت به موجودات ماورايی وجود دارد، در برخی موارد باعث اختلالات فراوانی در آنها میشود که بیشک، در آینده آنها و تعاملاتشان با دنیای بیرون تأثیرگذار خواهد بود. موضوع مهم این است که کاربران بازیهای ویدئویی در هنگام بازی کردن این کارها را به شکل ناخودآگاه انجام میدهند و این مثل یک تمرین طولانیمدت برای چشم آنها عمل میکند. بیشک صنعت بازیسازی یکی از موفقترین و پر درآمدزاترین صعنتهای مدرن در دنیا است. اختلالات در قدرت بینایی و یا اختلال در ساعت فیزیولوژیکی بدن که برگرفته از استفاده مفرط و بیرویه بازیهای رایانهای به صورت شبانهروزی است، یکی دیگر از معایب به کارگیری این بازیها توسط کودکان و نوجوانان میباشد. یک بازیساز رایانهای معتقد است که هنوز راه زیادی در رقابت با بازار خارجی داریم، ولی اگر بازیهای ایرانی گیم پلی جدیدی داشته باشند میتوانند امید به موفقیت در بازار خارج را داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید