7 بازی کامپیوتری ایرانی؛ از شاهزاده ایرانی تا میر مهنا

در ابتدا باید اصطلاح فقهی لهو و لعب و نیز حدود سرگرمی کاملا فقهی تبیین شود؛ زمانی که کلمه لهو را در روایات پیگیری میکنیم؛ لهو مؤمنان تنها چند مسأله آورده شده است: اسب سواری، تیراندازی و نیز نخ ریسی برای بانوان به عنوان لهو بیان شده است. ارزش زمانی که برای کودک خود میگذاریم آن گاه روشن تر خواهد شد که توجه کنیم، از این طریق فرصتی را برای ذکر چند نکته کوتاه یافته ایمآن هم درست در همان زمان که کودک مان غرق در شادی و لذت است و به قول اساتید تربیت، این فرصتها بهترین زمان برای تذکراتی مختصر هستند. رکنا: طبق آخرین آمارهای ارائه شده از مرکز ملی بازیهای رایانهای، ۸ میلیون کودک ایرانی زیر ۱۲ سال، کاربر بازیهای رایانهای هستند و روزانه ۱۳ میلیون ساعت با این بازیها سرگرم هستند. او هر روز با تردستی و شیرین کاری، خود را به صفحه تلویزیون می رساند و از دنیای بیرون به کلی بی خبر است؛ حتی متوجه رفت و آمد میهمان نمی شود؛ و همیشه پس از دست کشیدن از این برنامه، با سردرد و کسالت مواجه می شود. همچنین برای کنسولهای پلی استیشن دو و سه بازی ای تولید نشده است؛ و چنین ابزارهایی که در دست مردم قرار گرفته است، در کدام منبع فقهی و اسلام به ما اجازه داده شده است که ابزاری را در اختیار مردم قرار دهید که محتوایش در نزد دشمنان است.

باید از منظر فقهی حدود سرگرمی به دست آورده شود؛ اگر این مسأله مشخص شود شاید اصل بازی برای بزرگسال ها منتفی شود. این بازی بیشتر سرگرمی برای بچه ها نه بازی دیگران. در بازی دیگر، یک ناو آمریکایی به خلیج فارس می آید، سپس در جریان بازی، محل مأموریت بچه ها در کشتی تعیین می شود و آنان وظیفه دارند تا از ناو آمریکایی در برابر قایق های تندروی ایرانی که در آن تیپ های حزب اللهی دیده می شوند محافظت کنند. آسیبهایی که رسانهها و بازیهای رایانه ای برای کودکان ایجاد می کنند، افزون بر اینکه سبب میشود کودکان منزوی و خانه نشین شوند و تعاملشان با بیرون و دوستانش ضعیف شود، این بچه تنها با یک دستگاه درگیر است، این به هر میزان که با این دستگاه درگیر باشد به همان میزان اثرپذیریاش از والدین کاهش مییابد. به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیامین سالاری مدیر عامل شرکت دانش­بنیان خانه فناوری و هنر اکسیرتک گفت: فعالیت اصلی این مجموعه در زمینه تولید بازیهای رایانه­ای است.

متأسفانه هنوز اصطلاح لهو و لعب و سرگرمی تبیین نشده است و تا این مفاهیم از منظر فقهی تبیین نشود، مراجع نخواهند توانست در این زمینه فتوا دهند؛ بنابراین نخست باید حد سرگرمی از لحاظ فقهی مشخص شود و گروهی از کارشناس بازی؛ مصادیق و موضوعات را بررسی کنند، جامعهشناسها، روانشناسها، حقوقدانها و طلبههای جوان درگیر با این عرصه بیایند و مصادیق، آسیبها و مسائل را برای مراجع تبیین کنند، بعد از آن مراجع میتوانند مصداق حد و حدود سرگرمی را تعیین کنند و فتوا دهند که بیش از این حق نداریم که سرگرمی را توسعه داده شود؛ اما متأسفانه هنوز موضوع شناسی مناسبی در این زمینه در حوزه علمیه تولید نشده است. بنابراین در روایات لهو سه چهار مورد بیشتر نیست؛ اما امروزه دایره سرگمی خیلی وسیع شده است. بنابراین نهادهای حوزوی فعالیت پژوهش های مناسبی را در این زمینه انجام نداده¬اند تا اینکه نظر اسلام را در این زمینه استخراج کنیم. وسائل ـ چرا تا کنون نهادهای فرهنگی و حوزوی در این عرصه پژوهش¬های مناسبی انجام نداده اند؟ وسائل ـ چرا تا کنون بازیهای رایانه ای داخلی با محتوای مناسب تولید نشده است؟ وسائل ـ حوزه¬های علمیه در زمینه آسیب شناسی بازیهای رایانه¬ای چه اقداماتی انجام داده اند؟

این هم که گفتم موضوع شناسی بر عهده طلبههای جوان است، چون طلبههای جوان دغدغهمند باید به سمت مراجع بروند، در فقه فعلی ما مراجع موضوعشناس نیستند. مرجع میگوید که اگرسیگار ضرر دارد حرام است؛ یعنی باید گروههایی تشکیل شود و موضوعشناسی، مصادیق، آسیبها و فرصتها و تهدیدهایش را در آورده در اختیار مرجع قرار دهند؛ بعد از این مراحل مراجع میتوانند نظریه وفتوای خویش را ارائه دهند، و این مسائل در فقه موجود است. زمانی که در حیطه محتوایی پژوهش می شود تنها نباید درباره بازی پژوهش شود؛ بلکه باید دستگاههای بازی نیز مورد بررسی قرار گیرد. محتوای پنهان بازیها و ناخوشایند بودن آن­ها همواره مورد بحث و جدل بسیاری قرار داشته است. مثل دستگاه ماهواره که شما محتوایی برایش ندارید و هرچه محتوا وجود دراد، برای دشمنان است. این بازی ها، با بهره گیری از تصاویر پرتحرک و صدهای مهیج، دنیایی از هیجان را به این انسان های تشنه جنب و جوش ارزانی می کند و همین جذبه و کشش زیاد است که روح و جسم آنان را برده وار، مطیع خود می سازد و به دنیایی از تخیلات می برد که خود را محور و قهرمان اصلی ماجرا می پندارند.

دیدگاهتان را بنویسید