وضعیت بازیهای رایانهای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار

این قانون برای ثبت نرمافزار دو مرجع را به رسمیت می­شناسد: ابتدا شورای عالی انفورماتیک که برای نرمافزار تأییدیه­ی فنی صادر میکند و دوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید تأیید کند که نرمافزار خلاف اخلاق اسلامی، عفت عمومی وسلامت شخصیت کودکان و نوجوانان نیست. در نهایت باید گفت که اگر متولیان بخش دولتی بر تقویت ظرفیتهای موجود و نیروی انسانی فعال در حوزه بازیهای رایانهای تأکید دارند و از دیگر سو قصد دارند برای مبارزه با تهدیدها و تأثیرات فرهنگی بازیهای وارداتی زمینه را برای رقابت بازیهای داخلی با آن­ها فراهم کنند، لازم است بیش از آنکه به دنبال هدایت و نظارت بر فعالیتهای بخشهای درگیر در حوزه­ی بازیها باشد، نقشهای حمایتی و تشویقی خود را در حوزه­ی سرمایهگذاری، آمادهسازی زیرساختهای سخت افزاری و دانش مورد نیاز و مسائلی از این دست تقویت کنند. اندک نیست با این حال تعداد شرکتهایی که تمرکز اصلی و تخصصی فعالیتهای نرمافزاری آن­ها بر ساخت بازیهای رایانهای بوده، اندک است.

و نیازافزار، بهطور تخصصی در حوزه­ی پویانمایی و طرحهای گرافیکی فعال هستند اما در حوزه­ی بازیها هم تولیدات و فعالیتهایی داشتهاند (وبسایت بنیاد ملی بازیهای رایانهای). وزن و نقش هریک از این اجزا و عناصر فعال در فرایند تولید، واردات، تکثیر و توزیع بازیهای رایانهای و همچنین در سیاستگذاری، تصمیمگیری و برنامهریزی در این حوزه یکسان نیست. این یک پلت فرم کامل است که به کاربران اجازه می دهد بازی های ارائه شده توسط سایر بازیکنان را انجام دهند و همچنین بازی های خود را ارائه دهند. وقتی اجازه از سوی والدین صادر شد، شرکت اطلاعاتی را درباره­ی کودک جمعآوری میکند؛ اطلاعاتی مانند نام کودک، آدرس پستی، پست الکترونیک و تلفن او و همچنین نام، تلفن و آدرس والدین. 1. این شرکت در زمینه استفاده­ی کودکان از بازیهای رایانهای، اطلاعات کاملی را در مورد کودکان زیر 13 سال جمعآوری میکند؛ در واقع لازم است کودکان زیر 13 سال فرم مخصوص اجازه والدین را پر کنند. بازی کردن خود تبدیل به چارچوبی شده است که بازیکنان از منظر آن به دیگر جنبه های زندگی مینگرند. در این شرایط افراد مسن تر وضعیتی به مراتب بهتر از کودکان امروز دارند، چرا که با هم سن و سالان خود بازی کردهاند اما بازیهای رایانهای این فرصت را از کودکان سلب میکند.

فراهم نبودن بسترهای قانونی برای حمایت از محصولات نرمافزاری در کشور از دیگر عواملی است که به بازار تولیدات داخلی صدمه میزند و نظارت بر شبکه مخفی پیشگفته را نیز غیرممکن میکند. یکی از اصلیترین این سازمانهاست که در سال 1994 بهوسیله­ی شرکتهای تولیدکننده بازیهای رایانهای در آمریکا تأسیس شده است. دو نکته در توجه به ساختار این کارگروه وجود دارد؛ یکی همپوشانی اهداف و وظایف برخی از کمیتههای این کارگروه (به طور مشخص کمیتههای ردهبندی، آموزش و پژوهش و جشنوارهها و مسابقات) با اهداف و وظایفی که در اساس­نامه بنیاد آمده است و دیگری حضور اعضای مشترک در هر دو ساختار است. برخی از بازی ها بیشتر شبیه بازی های انتزاعی هستند تا معماهای مربوط به برنامه نویسی. CodeCombat: همانطور که از نامش پیداست یک بازی است که شما را در حال نوشتن کد به منظور کنترل یک قهرمان در یک جستجوی حماسی می بیند. سوالاتی است که این روزها خانواده ها را درگیر آن کرده است. بر اساس یافتههای این مطالعه، ورود بحث بازیهای رایانهای به ایران به شکلگیری یک مجموعه متشکل از سازمانها و زیربخشهای اصلی و فرعی دولتی و شرکتهای بخش خصوصی منجر شده است که هریک به نحوی درگیر این حوزه هستند.

بازی به اندازه تغذیه صحیح و احساس امنیت و صمیمیت برای رشد فرزندان مهم و ضروری است . 7. عقد قرارداد برای تولید بازی فریج با شرکت اماراتی و عقد قرارداد برای تولید بازی فکری کودکان. بر این اساس، در این قسمت از مطالعه قصد داریم به بررسی ویژگیها، رویکردها و سیاستهای حاکم بر چند شرکت خارجی بپردازیم که بازیهای تولیدشده­ی آن­ها در ایران از فروش و محبوبیت بالایی برخوردار بوده است و بازار ایران را در اختیار دارند. خانم دکتر هدایتی، جامعه شناس: در بازی های مدرن نقش تکنولوژی بیشتر از نقش عامل انسانی است. خانم دکتر هدایتی، جامعه شناس: از طریق بازی­های رایانه­ای می توان مطالب آموزشی و علمی مفید را به آسانی به کاربران منتقل کرد، صرفه جویی در وقت و هزینه آموزش و تفریح میتواند از طریق بازیهای رایانهای مناسب صورت بگیرد. اما باید به یاد داشت حتی اگر محتوای بازیهای رایانهای تولید شرکتهای بینالمللی با خصوصیات و مناسبات فرهنگی و اجتماعی برخی کشورها همخوانی نداشته باشد، به علت اینکه سازندگانشان از فناوری و توان تولید بالایی بهرهمند هستند و قادرند محصولاتی با تیراژ و کیفیت مناسب و جذاب عرضه کنند، بازار دیگر کشورها را تحتتأثیر محصولات خود قرار میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید