وضعیت بازیهای رایانهای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار

در کنار بخش دولتی و خصوصی و با توجه به اینکه در حال حاضر بازار بازیهای رایانهای کشور در تسلط بازیهای خارجی قرار دارد، باید به حضور شبکهای از عوامل و مجاری اشاره کرد که بهصورت زیرزمینی به واردات، تکثیر و توزیع این بازیها در میان کاربران ایرانی میپردازند. نقش نظارتی در واقع به نظارت بر مبادی ورودی بازیهای خارجی و بررسی آن­ها از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و نظارت بر تولید بازیهای داخلی اشاره دارد. به نظر میرسد که در حال حاضر مطالعاتی مورد نیاز است که به جای تحلیلهای کلان و تئوریک درباره­ی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی بازیها و الگوهای رسانهای آن­ها، بهطور ساده به مختصات ساختار حاکم بر تولید و واردات بازیهای رایانهای، سازوکارها و سیاستهای مختلف آن در داخل ایران بپردازد. در این راستا، این مطالعه اکتشافی میکوشد با معرفی سازمانهای درگیر در حوزه­ی این بازیها در ایران و همچنین تا حدی ویژگیهای بستری که تولید و واردات بازیهای رایانهای در کشور در آن جریان دارد، تصویری اجمالی از وضعیت موجود بازیهای رایانهای در ایران ارائه دهد. پژوهش حاضر یک مطالعه­ی اکتشافی با هدف معرفی و توصیف وضعیت بازیهای رایانهای از منظر سازمانهای درگیر در حوزه­ی سیاست­گذاری، برنامهریزی، تولید، نظارت و حمایت از تولید، واردات و نظارت بر واردات بازیهای رایانهای در ایران است.

در حال حاضر اطلاعات منسجم و قابلاستنادی درباره­ی ابعاد مختلف بازیهای رایانهای، از اطلاعات درباره­ی سازمانهای دولتی متولی و شرکتهای خصوصی دستاندرکار تولید و توزیع بازیها گرفته تا اطلاعات مربوط به عنوان بازیهای موجود در بازار، آمار فروش آن­ها و هویت مخاطبان بازیها، در دسترس نیست. بازیها یک شبه جهان اجتماعی اند که قواعد تعامل خاص خود را دارند. فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی است که با اینکه عمر زیادی ندارد، ولی توانسته است در زندگی مردم جا باز کند و بسیاری از آنان را با خود درگیرکند. بدین طریق وارد این شبه جهان اجتماعی شدن، ما را ملتزم به قواعد و مقررات تعامل با دیگران (دیگری ماشین و یا دیگری انسان) میسازد. هرچند تاریخ دقیق ورود این صنعت به کشور ما مشخص نیست، میتوان گفت بازیهای رایانهای با عمومیشدن فناوری و افزایش سطح دسترسی به ابزارهای آن، در یک دهه­ی گذشته با علاقهمندی کاربران ایرانی روبرو شده و به این ترتیب در ایران نیز بهصورت یک صنعت رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است (وبسایت اخبار فناوری اطلاعات). بازیهای آنلاین به دلیل طراحی هوشمندانهای که دارند گام به گام مخاطب را جذب می کند و به تدریج با شناسایی نیازهای عاطفی آن ها را مورد هدف قرار میدهند.

افرادی که دچار بیماری آب مروارید هستند، می توانند با انجام بازی هایی که در آن کاربر باید به هدف هایی مشخص شلیک کند، قدرت بینایی خود را تقویت کنند. انجام به اندازه (نه بیش از حد) بازی های رایانه ای می تواند به افرادی که از مشکلاتی نظیر استرس یا افسردگی رنج می برند، کمک کند تا بتوانند تا حدی بر این مشکلات غلبه کنند. افرادی که بیش از اندازه بازی های رایانه ای انجام می دهند همیشه نگران تر و افسرده تر از انسان های دیگر هستند. 2ـ بازی اختیاری است نه اجباری. خطر اعتیاد نوجوان ها و جوان هایی که به بازی رایانه ای روی می آورند، بیشتر از بقیه افراد است و بازی های رایانه ای شخص را وابسته به خود می کند. بازیهای رایانهای به دلیل پیچیدگیها و مختصات گوناگون طی یک فرآیند پیچیده تولید -با همکاری افراد مختلف و با استفاده از ابزارهای متفاوت- طراحی و تولید میشوند و از قوانین تولید انبوه پیروی میکنند. برخی افراد که معمولاً بسیار فعال هستند با انجام این بازی ها میتوانند فرصتی برای آرامش بیابند و به این ترتیب از میزان استرس آن ها کاسته شود. مادر یک نوجوان 14 ساله در یک بررسی که روزنامه انگلیسی «سان» در این باره انجام داد گفت: پسرم بر اثر بازی رایانه ای «نینتندو» جان سپرده است.

پژوهشهای انجامشده درباره­ی بازیها، بیش از هرچیز بر تأثیرات آن­ها (بویژه تأثیرات روانشناختی) بر گروههای سنی مختلف متمرکز شده و اندکی هم به محتوای بازیها، هویت، سلایق و علاقهمندیهای مخاطبان بازیها، پرداخته است. این دسته از بازی ها سرعت بسیار بالایی دارد و نیازمند تمرکز زیاد هستند و به این ترتیب فرد باید خود را برای دیدن سریع موارد مختلف و تصمیم گیری آنی عادت دهد. در عصر حاضر، عرصه های مختلف زندگی بشر در سیطرة دانش فناوری اطلاعات قرار گرفته است و کشورهای بسیاری در زمینة فرهنگ و هنر، برای بیان اهداف و مقاصد خود، از این ابزار جدید رایانه ای استفاده می کنند. مخربترین بازی های تصویری ، بازی هایی هستند که تصاویر آنها، به طور مکرر، بر صفحه ظاهر می شوند و کودک باید به تمام تصاویری که ازبرابر چشم وی می گذرند، شلیک کند، لذا توصیه می شود از این گونه بازی ها کمتر در دسترس کودک قرار گیرد. کم کم دریافتم که تمرکز و صرف وقت آنان به این ترتیب، روابط خانوادگی و عادی را تحت تأثیر قرار داده است؛ به خود آمدم و با قاطعیت از همسرم خواستم که رایانه را به محل کارش منتقل کند.

دیدگاهتان را بنویسید