وضعیت بازیهای رایانهای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار

یافتههای تحقیق نشان داد که: 1. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. 2. بین نقش بازی های رایانهای و افزایش مهارت (توانایی حل مسئله، افزایش خلاقیت، ترغیب به کار گروهی، افزایش حس رقابت، بهتر شدن سرعت عمل و واکنش، تصمیم گیری درباره اتفاقات آینده، احساس قدرت و تسلط بر رایانه) دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. به گفته پزشکان، دلیل عمده ناراحتی صرع، مربوط به کسانی می شود که نسبت به نور حساسیت دارند و تحمل چشمک های پی در پی نور در بازی های رایانه ای برای آنان دشوار است. به همین صورت، طراحان بازی میتوانند با بهرهگیری از تجارب جامعهشناسان، بازیهایی را که اصول اجتماعی، محیطي، اداره یک شهر يا مبارزه با فقر را بهوضوح در خود دارند، تهيه نمايند؛ بازيهايي كه در این زمینه، نسبت به دیگر بازیها مؤثرتر عمل کرده و نتایج مدنی بیشتری را دارند. بازی ای به نام گاد آف فان وجود دارد که کاربر به جهنم میرود و خدای جهنم را شکست میدهد و بیرون میآید درب جهنم را میبندد، یعنی دیگر کسی به جهنم نمیرود. واقع نمایی تصاویر بسیار بالاست2 از این رو، این بازی ها، جذبه سحرآمیزی دارند و چون نوجوان، خود، اجرا کننده و در بطن بازی است و همراه با دیگر شخصیت های بازی، درگیر حوادث و ماجراهایی می شود که طراح بازی برای او تدارک دیده، جذاب است.

بی تحرکی عامل اصلی چاقی است و بازی های کامپیوتری بی تحرکی کامل است. این بازیها جزء محبوبترین بازیهای رایانهای کشور است . هر چند به اعتقاد برخی کارشناسان، این بازیهای رایانهای در کنار ضعفهای زیاد خود مزایایی نیز دارد و برخی از بازیهای فکری و معمایی در فضای مجازی میتواند سلولهای مغزی را به فعالیت واداشته و فکر کودکان را تقویت کند و موجب رشد خلاقیت و بالندگی ذهنی فرزندان شود. یافته های جدید حاکی از این است که بازیهای رایانهای موجب تحریک افراد برای استفاده از راه حلهای خشونتآمیز برای مشکلات واقعی میشوند. به عنوان مثال برخی این بازی ها را موجب ضرر به اعتقادات می دانند یا ضرر تربیتی بدان مترتب می کنند، چه مقدار ضرر در این حوزه ها موجب حرمت می شود؟ علاوه بر این میتوان بهUSK ,ELSPA و OFLC اشاره کرد که به ترتیب در انگلستان، آلمان و استرالیا مسئولیت درجهبندی و برچسبگذاری بازیها را برای سنین مختلف بر عهده دارند.

این یک مکان عالی برای شروع برای مبتدیان است، اما به ترتیب به آنها نزدیک می شوید، زیرا مفاهیم به تدریج معرفی می شوند. چگونه افراد 18 سال به بالا میتوانند این بازیها را انجام دهند؟ میگوید اگر در بازی به پیامبر گرامی اسلام توهین شد، افراد 18 سال به بالا میتوانند این بازی را انجام دهند؛ فرق این بازیها با کتابهای ضاله چیست؟ به دلیل جاذبهای که این بازیها دارد، بچهها وقت و انرژی زیادی را صرف بازی با آن میکنند، حتی بعضی از کودکان صبح ها زودتر از وقت معمول بیدار می شوند تا قبل از مدرسه رفتن کمی بازی کنند. این بازیها طوری طراحی شده اند تا بازی کنندگان لحظات بیشتری را به بازی بپردازند و محتوای اکثر این بازیها شبیه دنیای واقعی می باشد و در این بازیها افراد با مسائلی شبیه مسائل و مشکلات دنیای واقعی روبرو می شوند که باید این مسائل را حل کنند ولی بدون استرس و خطرات دنیای واقعی. بازیهای رایانهای وجود دارد که خشونت و شهوت پایه و اساس آن شده است؛ .چگونگی همبستری، چگونگی ارتباط گیری با یک دختر و نیز چگونگی مراجعه به فاحشهخانهها را آموزش می دهد؛ تعداد بسیار کمی از بازیها بدون خشونت و شهوت تولید می¬شود که مشتری آنها نیز بسیار کم است.

یک شرکت دانش­بنیان موفق به عرضه و تولید بازی­های بومی رایانه­ای با ژانر اجتماعی شد. یکی از مهمترین عواملی که باعث تحکیم روابط خانوادگی و اجتماعی میشود، پایبندی به اصول و عقاید دینی و فرهنگی است. اما در بازیهای خارجی با هر دینی که خدا را مطرح می کند، مشکل دارند، خدای احد و واحد را مطرح کند نه خدایان جعلی که برای آنها بازی زیاد داریم. همه ما خوب می دانیم که بخش عمده ای از بازیهای رایانهای به دلایل مختلف برای کودکانمان سرگرمی مناسبی نیستند و گذراندن زمانی هر چند در اوقات فراغت، نه تنها اثری مثبت در روحیه آنها نمیگذارد که باعث خستگی، عصبانیت، استرس و مسائلی از این دست میشوند. در این سند نیز آمده است اگر در بازی رقص زن و مرد با همدیگر بود، افراد 25 سال به بالا می توانند این بازی را انجام دهند دو کاربر نامحرم در بازی به صورت آنلاین با هم برقصند، برای افراد 25 سال به بالا مشکلی نیست؛ سن 18 سال یا 25 سال را از کدام منبع فقهی و اسلامی به دست آورده اند؟ همانند اینکه آمده است که اگر شما یک لباس زیرزنانه دیدید 18 سال به بالا میتواند بازی کند؛ ببخشید شما این را از کجا درآوردید و کجای اسلام این را گفته است؟

دیدگاهتان را بنویسید