وضعیت بازیهای رایانهای در ایران و جهان سیاست¬ها، رویکردها و سازمان¬های دست¬اندرکار

در خصوص عملکرد والدین و معلمان و دیگر افراد جامعه در این زمینه لازم است توجه داشت که والدین میتوانند فرزندانشان را بیشتر در معرض بازیهایی که تجربیات اجتماعی در آنها وجود دارد، قرار داده و اطلاعات فراواني را درباره اصول اجتماعی در اختیار آنان قرار دهند. همچنین آنان باید با دریافت اطلاعات از مراکز اطلاعرسانی رسانهای، همواره با فرزندان خود درباره این اصول صحبت کنند. 4. بین نقش بازی های رایانه ای و فراگیری ابعاد عناصر زبانی بیگانه (افزایش دایره لغات، تقویت نوشتن، تقویت صحبت کردن، تقویت گوش کردن و بهبود مهارت های ارتباطی) در میان دانشآموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. این شرکتهای بزرگ چندملیتی هم سابقه و توان بیشتری در تولید نرمافزار بازی دارند و هم از قدرت­های اصلی در دیگر ابعاد و عناصر این صنعت چند وجهی به حساب میآیند. 8. بین نقش بازیهای رایانه ای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان درآمد خانواده دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. 5. بین نقش بازی های رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ جنس دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد. 6. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه از لحاظ میزان تحصیلات پدر دانشآموزان تفاوت معناداری وجود ندارد.7. یافتههای تحقیق نشان داد که: 1. بین نقش بازیهای رایانهای و رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به یافته های به دست آمده در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که دانشآموزان از طریق انجام بازی های رایانه ای به طور غیر مستقیم و ناخودآگاه عناصر زبانی بیگانه را می آموزند. از طرف دیگر، وسعت حوزه­ی بازیهای رایانهای و وجود عوامل و اجزای مختلف در این حوزه سبب میشود مطالعات انجامشده درباره­ی آن نیز حول موضوعات و عناوین مختلف و بیشتر مشخص و محدودی متمرکز شود تا امکان ارائه­ی تصویری از هریک از این عناصر و در نهایت نشان دادن پیوند میان آن­ها امکانپذیر شود. البته به اعتقاد قائم­مقام بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در حوزه بازیها توانمندی نیروی انسانی هم از نظر تعدد و هم از نظر تخصص در بخش خصوصی بالاست و مشکل اصلی که مانع بهرهمندی از این ظرفیت میشود، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به زیرساختها و تجهیزات موردنیاز در اختیار این بخش است. زمینه و هدف : بازیهای رایانه ای یکی از هیجان انگیزترین و لذت بخش ترین فعالیت های بشر در قرن حاضرمی باشد و به یکی از مهم ترین سرگرمی ها و جزء جدایی ناپذیر زندگی کودکان و نوجوانان و تبدیل شده است که میتواند نقش مهمی در سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد لذا این مطالعه با هدف بررسی فواید و مضرات بازی های رایانه ای بر رشد و تکامل کودکان و نوجوانان انجام شد.

از دیگر سو به نظر میرسد در شرایط موجود علاوه بر وجود دستاندرکاران فراوان در حوزه­ی بازیهای رایانهای در داخل کشور، سیاستها، برنامهها و معیارهای مدون و مشخصی برای برخورد با بازیهای محصول داخل از سوی بخش دولتی وجود ندارد و به همین دلیل بیم آن میرود که مشخص نبودن معیارها به برخورد سلیقهای به ویژه با بازیهای تولید بخش خصوصی که نیازمند جلب حمایت از بخش دولتی هستند، منجر شود. از طرفی، تأثیرات فراوان این بازیها روی قشر کودک و نوجوان به عنوان گروهي كه از آموزشپذيري و گيرايي بسيار بالايي برخوردارند، بر کسی پوشيده نیست. این مرکز یکی از زیرمجموعه­های وزارت ارشاد است و در حوزه­ی ابزارها و خدمات مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات در تولید، نشر، عرضه و اجرای آثار و محصولات فرهنگی و هنری، بستههای نرمافزاری چندرسانهای، مراکز، مجامع، اتحادیهها و تشکلهای صنفی، جشنوارهها، همایشها، نمایشگاهها، بازارچهها دارای نقش و مسئولیت است. دوم اینکه مطالعه چند شرکت در این زمینه کافی به نظر میرسد زیرا در بررسیهای مقدماتی و مطالعات اکتشافی مشخص شد که در این صنعت نیز مانند دیگر صنایع، تولید در انحصار چند شرکت بزرگ قرار دارد و دیگر شرکتها از نظر حجم محصولات و فروش آن­ها اختلاف زیادی با چند شرکت برتر دارند.

تهران- ایرنا- بازی سازی از آن دست صنعت های سودآور دنیاست که در ایران مغفول مانده و تنها چند سال است که مورد توجه نهادهای مختلف قرار گرفته است. بازی های دسته جمعی، کم تر مسئله ساز است؛ این بازی ها، زمانی بیش تر ویران گر است که ما را به تنهایی برای ساعت های طولانی، مسحور خود کند. بازی های خشن کودکان شما را بدون دانستن خودتان خشن بار می آورد و آن ها را اینگونه تربیت می کند پس اجازه ندهید تکنولوژی کودکان دلبندتان را تربیت کند آنهم آنجور که خودش می خواهد. پدیدة بازی بر حسب علل، زمینه ها و شرایط، طی زمان ها و مکان های مختلف، به لحاظ ساختار، محتوا و کارکرد(اثر)، شکل های گوناگونی به خود گرفته است. امروزه جوانان با کمک دنیای مجازی، به شکل شگفتانگیزی به اطلاعات و مفاهیم دسترسی داشته و برای مشارکت در زندگی اجتماعی فرصتهای جدیدی را کسب میکنند. باز هم به مثال خودمان بر میگردیم؛ فکر کنید در یک جای تاریک گیر افتاده اید که ۲۰ بازیکن دیگر که به خون شما تشنه هستند نیز کمین کرده اند و وقتی با آنها برخورد میکنید باید سریع تصمیم بگیرید چه سلاحی را انتخاب کنید و به کجا تیر اندازی کنید که سریع تر و راحت تر بتوانید دخل تمام آن ها را بیاورید.

دیدگاهتان را بنویسید