مانتو بافتنی دخترانه زمستانی و پاییزی 1401 مدل مانتو بافت 2022 – شبونه ⭐️

رج اول (روی کار): 1 دونه از زیر، (2 تا از زیر، 1 دونه از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، دونه آخر را از زیر ببافید. رج دوم: 1 دونه از رو، (2 تا از زیر، 1 دونه از رو) ببافید؛ دستورالعمل داخل پرانتز را تا 1 دونه مانده به انتهای رج تکرار کنید، دونه آخر را از رو ببافید. همزمان وقتی 22 (22، 22، 25، 28) دونه باقی میماند، در انتها یک رج پشت کار ببافید، 13 (16، 16، 19، 20) دونه در لبه یقه یکبار کور کنید، سپس 2 (2، 2، 2، 3) دونه در لبه یقه، دوبار کور کنید. همزمان، وقتی 22 (22، 22، 25، 28) دونه باقی میماند، در انتها یک رج پشت کار ببافید، 13 (16، 16، 19، 20) دونه در لبه یقه یکبار کور کنید، سپس 2 (2، 2، 2، 3) دونه در لبه یقه دوبار کور کنید. به اندازه 2 اینچ، طبق الگوی کشباف فارو ببافید، در انتها، یک رج پشت کار ببافید. به اندازه 2 اینچ، طبق الگوی کشباف فارو ببافید، در انتها یک رج پشت کار ببافید. در انتها یک رج پشت کار ببافید. در انتها، یک رج پشت کار ببافید.

1 دونه در انتهای رج بعدی کم کنید، سپس درهر رجِ روی کار 1 دونه کم کنید و این کار را 20 (23، 19، 18، 19) بار تکرار کنید، سپس در هر رج 1 دونه کم کنید و این کار را 3 (0، 10، 14، 16) بار تکرار کنید. اکنون، 0 (1، 1، 1، 1) رج، بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید. این ترکیب دکمه با بافتنی، با اضافه کردن کمربند روی آن یا بدون کمربند، زیبا خواهد بود. بدون کم و زیاد کردن دونه ببافید تا اندازه کار به 25 اینچ برسد. در انتهای رج بعدی 1 دونه کم کنید، سپس (هر 24 رج) 3 بار، و سپس هر 26 رج، دو بار، 1 دونه کم کنید – 41 (44، 50، 56، 62) دونه روی میل داریم. در رج بعدی، 1 دونه از هر طرف کم کنید، سپس هر 24 رج یکبار 1 دونه کم کنید و این کار را 3 بار تکرار کنید، سپس هر 26 رج یکبار 1 دونه کم کنید و این کار را دو بار تکرار کنید – 92 (98، 110، 122، 134) دونه روی میل داریم.

در رج بعدی، 1 دونه از دو طرف رج، کم کنید، سپس در هر رج روی کار 1 دونه کم کنید و این کار را 20 (23، 19، 18، 19) بار دیگر تکرار کنید، سپس در هر رج 1 دونه کم کنید و این کار را 3 (0، 10، 14، 16) بار دیگر تکرار کنید – 44 (50، 50، 56، 62) دونه روی میل داریم. در انتهای رج بعدی 1 دونه کم کنید، سپس هر 24 رج یکبار 1 دونه کم کنید و این کار را 3 بار تکرار کنید، سپس هر 26 رج یکبار 1 دونه کم کنید و این کار را دوبار تکرار کنید – 41 (44، 50، 56، 62) دونه باقی میماند. با میل بافتنیهای بزرگتر، 47 (50، 56، 62، 68) دونه سربیاندازید. با میلهای بزرگتر، 50 (56، 62، 62، 65) دونه سربیاندازید. با میلهای بزرگتر، 104 (110، 122، 134، 146) دونه سربیاندازید. دستورالعملهای بافت، برای سایز small داده شدهاند، اعداد مربوط به سایزهای بزرگتر، در داخل پرانتز ارائه گردیدهاند.

مدل مانتو بافت کشباف، طرح و بافت نسبتا درشتی دارد و در دو مدل جلو باز و جلو بسته با دکمه وجود دارد. بافت های بلند معمولی یا دکمه دار هستند یا از یک کمربند برای بستن آن ها استفاده می شود این مانتوها را با چکمه های بلند یا ساق متوسط می پوشند. این مدل مانتوهای بافتنی جلوباز هستند ولی اگر شما دوست داشته باشید میتوانید برایشان دکمه بگذارید، اگر نمیدانید مانتو بافت را با چی بپوشید و چگونه ست کنید میتوانید ایده های ست کردن مانتو بافت را در ادامه مشاهده کنید. مانتوهای کاموایی دستبافت در انواع مدل های برگ، تیغ ماهی، پیچ و لوزی بافته میشوند که حسابی گرم و شیک هستند، پس اگر در هنر بافتنی حرفه ای هستید میتوانید کاموای خوشرنگ و موردعلاقه تان را خریداری کنید و با ایده گرفتن از تصاویر زیر برای خود یک مانتو بافت زیبا ببافید. با توجه به فضای آزادی تحرک در نظر گرفته در طراحی آن و قد بلند این مانتو، به راحتی میتوانید آن را روی هر لباس دیگری بپوشید. یکی از بهترین لباسهایی که میتوان با بافتهای بلند ست کرد، جوراب شلواریهای ضخیم است.

دیدگاهتان را بنویسید