فواید و مضرات بازی های رایانه ای برای کودکان و نوجوانان و نحوه کنترل آن

سازندگان این بازیها به دنبال این هستند تا افراد را از امور دینی و اعتقادی دور ساخته و با رواج بیبند و باری و گسترش عقاید و نظرات انحرافی، بنیان خانواده و جامعه را هدف قرار دهند. زمانی که آنان بيشتر وقت خود را صرف انجام این بازیها میکنند، بهتدریج از حجم و کیفیت مطالعه و درس خواندن و رسیدگی به امور آموزشی خود میکاهند که در نهایت، به افت تحصیلی آنان منجر میشود. نوجوان چنان غرق بازی میشود که توجه نمیکند در یک وضعیت ثابت ساعتها نشسته است و به همین دلیل ستون فقرات و استخوانبندیاش دچار مشکل میشود. عوارض چشمی و بینایی، آسیب­های ساختار بدن و ستون فقرات،کتف و گردن و مچ دست، اضافه وزن، اختلال در خواب و تغذیه، بروز هیجان­ های شدید عصبی، تمایل به رفتارهای خلاف قانون و هنجارگریزی در کاربران، تقویت حس پرخاشگری و ستیزهجویی و تخریبگری، انزوا طلبی و گوشه گیری و ضعف در تعامل با محیط واقعی و همسالان، کاهش تعامل با والدین و سایر اعضای خانواده، کاهش توجه به مطالب درسی و افت تحصیلی، تقویت حس خودخواهی و زیاده خواهی افراطی، ضعف در مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی کاربران، سرخوردگی، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس و خود اتکایی از مهم ترین آسیب بازی های آنلاین است.

از جنبه های منفی دیگر بازیهای رایانهای، افت تحصیلی و علمی حاصل از استفاده بیرویه کودکان و توجه آنان به این بازیها است. ارائه بازیهای مفهومی، همواره مستلزم استفاده از ایده و نظرات اهل تخصص و علم بوده است و در زمینه بازیهای اسلامی علاوه بر توجه به مسائل فنی، هنری باید مسائل اسلامی را نیز با مراجعه به دانایان و آگاهان علوم دینی مورد توجه شایان قرار داد. والدین باید بازیهای رایانهایی را در اختیار فرزندان خود قرار دهند که علاوه بر اینکه آموزشها و مهارتهایی را در زمینه های علمی، اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی در اختیار آنان قرار میدهد، اصول اخلاقی در آنها کاملاً رعایت شده باشد، بازیهایی برای آنان تهیه شود که هویت دینی و ملی آنان را به خطر نیندازد. هنگامی که از بازیها به طور جدی در امر آموزش و یادگیری استفاده شود، تعامل در بازی و یادگیری با هم انجام میشود. اختلالات در قدرت بینایی و یا اختلال در ساعت فیزیولوژیکی بدن که برگرفته از استفاده مفرط و بیرویه بازیهای رایانهای به صورت شبانهروزی است، یکی دیگر از معایب به کارگیری این بازیها توسط کودکان و نوجوانان میباشد. از جمله مزایاي یک بازی، این است که فرد میتواند خود را با محیط سازگار کرده، اعتماد به نفس و اندیشه های تازه را در خود تقویت نموده و استرس را از بین برده و روابط اجتماعی خود را بهبود بخشد.

از جمله این بازیها میتوان به پازلها اشاره کرد که در آنها افراد با جدیت و تمرکز علمی و با استفاده از اطلاعات و آموزه های قبلی خود، از علومی چون: ریاضیات، ادبیات و نجوم نهایت استفاده را میبرند و این روند، منجر به افزایش همه جانبه برخی حواس میشود که در طول روز شاید کمتر از آنها استفاده شده باشد. از طرفی دیگر، لازم است اشاره شود که بازیها از جمله ابزارهایی هستند که با طراحی و پیادهسازی آنها به صورت مثبت میتوان اصول اخلاقی را به کودکان آموخت و تفکرات اخلاقی را در وجود آنان ایجاد کرد. این درگیری بیش از حد، ممکن است که خود و کنترل فرد را با مشکل مواجه سازد. وقتی در دنیای واقعی قرار میگیرد، این فاصله از بین رفته و فرد با آزادی و انعطافپذیری بیشتری مواجه است. اگر چنان چه قرار است از بازی های رایانه ای بهره بگیرید، بهتر است بازی های تصویری خلاق که باید به وسیله آن ها، معماهایی را حل کرد، بیش از بازی های دیگر مورد توجه قرار گیرد.

به علاوه، این بازیها به بازيگر این اختیار را میدهند تا در شرایطی قرار بگیرند که در زندگی واقعی امکانپذیر نیست. کودکانی که به طور مداوم با این بازی ها درگیرند درونگرا می شوندکه این امر باعث می شود که کودک از گروه همسالان جدا شود که این خود سرآغازی برای بروز ناهنجاری های دیگر است . از دیگر جنبه های منفی بازیهای رایانهای میتوان به تلقین افکار شیطانی و عقاید انحرافی اشاره کرد. بسیاری از بازیها که سرگرمی-آموزشی هستند، در حقیقت فکری را در ذهن مخاطب ایجاد میکنند و برخلاف این تصور که بازیهای رایانهای سرگرمی هستند و هیچ گونه فعالیت فکری و آموزشی در آنها وجود ندارد، باید اذعان داشت که با انجام فعالیتهایی که در بازی وجود دارد، بازيگر در یک فضای مجازی مطالب بسیاری را میآموزد و این گونه بازیها، به دلیل فرآیند حل مسئله موجود در آنها، فعالیتهای ذهنی بازيگر را تا حد بسیار بالایی ارتقا میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید