جدیدترین خبرهای «بازی رایانه ای ایرانی

اما این در حالی است که در میان تعداد زیاد بازیهای رایانهای برخی را میتوان یافت که نه تنها مضر نیستند بلکه میتوانند منجر به شکوفاشدن برخی جنبههای شخصیتی کودکان شوند. با این که بسیاری از بازیهای رایانه ای وجود دارد که نحوهی تمرکزکردن را میآموزند و مغز را فعال میکنند اما متاسفانه بعضی از این بازیها به رفتار خشونت آمیز، افزایش ترس، رفتار ضداجتماعی و پرخاشگری در کودک و نوجوان می انجامد بنابراین با کنترل مناسب والدین میتوان از بروز این رفتارها جلوگیری کرد. بنابراین جزء وظایف والدین میباشد که نحوهی صحیح و محدویت زمان استفاده از رایانه را برای فرزندشان مشخص نمایند تا از بروز صدمات جبران ناپذیر جسمی و روحی او پیشگیری کنند. متأسفانه هنوز اصطلاح لهو و لعب و سرگرمی تبیین نشده است و تا این مفاهیم از منظر فقهی تبیین نشود، مراجع نخواهند توانست در این زمینه فتوا دهند؛ بنابراین نخست باید حد سرگرمی از لحاظ فقهی مشخص شود و گروهی از کارشناس بازی؛ مصادیق و موضوعات را بررسی کنند، جامعهشناسها، روانشناسها، حقوقدانها و طلبههای جوان درگیر با این عرصه بیایند و مصادیق، آسیبها و مسائل را برای مراجع تبیین کنند، بعد از آن مراجع میتوانند مصداق حد و حدود سرگرمی را تعیین کنند و فتوا دهند که بیش از این حق نداریم که سرگرمی را توسعه داده شود؛ اما متأسفانه هنوز موضوع شناسی مناسبی در این زمینه در حوزه علمیه تولید نشده است.

بر اساس تحقیقی که در دانشگاه دولتی میشیگان امریکا انجام شد مشخص گردید که انجام بازیهای رایانهای میتواند منجر به تقویت خلاقیت فرد گردد. واضح است در اثر استفاده بلند مدت کودکانی که اقدام به بازیهای گروه اول نمودهاند افرادی خشن، بیادب، پرخاشگر، ضد اجتماعی، قانون شکن، ناهنجار و عصبی خواهند شد و در نقطه مقابل، کودکانی که به بازیهای گروه دوم پرداختهاند در آینده به افرادی نوع دوست،صلح جو، مددکار، قانون مدار و آرام، مبدل خواهند شد. رفتارهایی که به آنها اشاره شد در برابر اعمال سازندگی، نجات جان افراد، تولید، رشد و بالندگی قرار دارند. در واقع بازیهایی که در آنها کودکان میبایست وسیلهای بسازند، راه جدیدی را کشف کنند، با آزمون و خطا بهترین گزینه را بیابند و در کل به منظور عبور از مراحل مختلف بازی، ذهن خود را به کار گیرند موجب میشوند تا خلاقیت کودکان شکوفا شده و این مسئله تأثیرات مستقیمی بر زندگی کودک در میان اعضای خانواده، مدرسه و اجتماع خواهد داشت. رایانه ها که امروز تقریباً در بیش تر شئون زندگی انسان ها راه یافته اند، هم چون دیگر ساخته های دست بشر، دو روی سکه دارند که یک روی آن، بهره گیری درست و مفید برای سرعت بخشی، دقت در کارها و کمک به پیش رفت امور است و روی دیگر آن، استفاده های نادرست و نابجا است که گاه، آسیب های فراوان را در پی دارد.

دامنه و گستردگی استفاده از این پدیده به اندازه ای است که کمتر کودک و نوجوانی را می توان یافت که از بازی های رایانه ای بی بهره مانده باشد. به خاطر داشته باشیم ترک اعتیاد به بازیهای کامپیوتری همواره با چالشهای مخصوص به خود همراه بوده که میتواند تأثیرات روحی مخربی روی کودک داشته باشد. همچنین بازیهای باکیفیت، فرصت حل مسائل مختلف زندگی و مهارت تفکر منطقی را به کودک آموزش داده و به تقویت مهارتهای حرکتی ظریف، سرعت عمل و سرعت انتقال می انجامد. یعنی استفاده از کارهای تصویری در انتقال مفاهیم وجود داشته است، اما با بازی نه، من ندیده ام. در برخی منابع شیعی وجود دارد که ائمه اطهار(ع) مفاهیم دینی را با بازی به کودکان منتقل می کردند؛ اما اینکه این مسأله توسعه یابد و با بازی مفاهیم دینی را به نوجوانها و بزرگترها انتقال دهند، وجود ندارد. در زمینه آموزش مفاهیم دینی به کودکان و خردسالان، روایتهایی وجود دارد که بیشتر آن از اهل سنت نقل شده است و سندهایش هم در منابع شیعی محکم نیست؛ مثلا پیامبر اکرم(ص) برای بچهها شتر میشود و حضرت زهرا(س) با امام حسن(ع) موقعی او را به هوا پرت میکرد. کثیری دولت آبادی، ن.، و اسلامی، ا.، و مصطفوی، ف.، و حسن زاده، ا.، و مرادی، ا.

طراحی پایگاه های اسلامی، طراحی و تولید نرمافزارهای اسلامی، ساخت کلیپهای جذاب و پویانماییهای آموزنده و همچنین طراحی و ارائه بازیهای رایانهای اسلامی با در نظر گرفتن ويژگيهاي یک بازی جذاب و آموزنده، از جمله موارد و زمینه های استفاده از فناوری اطلاعات در زمینه بسط مفاهیم آموزه ها و ارزشهای اسلامی است. 1. گردآوری، نظم بخشیدن و تا حدی تحلیل اطلاعات موجود درباره­ی تشکیلات سازمانی موجود در کشور حول بازیهای رایانهای، در قالب سازمانهای بخش دولتی و شرکتهای بخش خصوصی که به نحوی در فرایند تولید تا مصرف بازیهای رایانهای درگیر هستند. بنده تا آنجا که مطلع هستم و اطلاعات هم در زمینه کم نیست، می دانم در حوزه¬های علمیه تا به اکنون هیچ پژوهش منسجمی در زمینه انجام نشده است؛ هرچند جسته و گریخته برخی از طلاب فعالیت هایی کردهاند؛ همچون اینکه طلبهای کتابی درباره بازیهای رایانهای تدوین کرده و احکام آن را بررسی کرده اما پژوهش جدیای نیست.

دیدگاهتان را بنویسید