بهترین بازیهای رایانهای برای کودکان را بشناسید – ایرنا

نور صفحه تلویزیون را کم کنید. ۱-انزوا و تنهایی کودکان: کودکان اغلب تنها بازی میکنند و هنگام بازی، به دلیل هیجان و استرس ناشی از صحنهها، برای زمانی طولانی کم تر متوجه اطراف خود هستند؛ به همین دلیل متخصصان امر معتقدند، عادت بیش از حد به این نوع بازیها و گذراندن زمانی طولانی در برابر صفحههای نمایش بازی، که برخی آن را اعتیاد میدانند و مینامند باعث دوری از جمع و در نهایت انزوا و تنهایی بچهها میشود. سازمان بهداشت جهانی اعتیاد کودکان به بازیهای کامپیوتری و اختلالات روانی ناشی از آن را یک بیماری معرفی کرده و امروزه این امر به واقعیتی تبدیلشده که همه آن را میدانند. سال­های جنگ عراق علیه ایران بود؛ هرگاه وضعیت سفید بود و آژیر شوم قرمز به صدا درنیامده بود، کودکان بسیاری روبروی تلویزیون مینشستند و دستههای سیاه و خاکستری اسباببازی های مدرن را که تازه پدیدار شده بود، بالا و پایین میکردند.

مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بود. فرد، دچار از خودبیگانگی شده و مانند آن ها می اندیشد. این مساله به خوبی نشان میدهد که بازیها تنها یک رسانه صرف برای انتقال فرهنگ و یا یک محتوای معین به بازیکن نیستند، بلکه بیش از هر چیز بازیها یک دنیای اجتماعیاند که در آن در اثر تعاملات مکرر و پیچیده فرهنگ ساخنه میشود. نقش نظارتی در واقع به نظارت بر مبادی ورودی بازیهای خارجی و بررسی آن­ها از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و نظارت بر تولید بازیهای داخلی اشاره دارد. با انتخاب بازیهای مناسب، میتوان در کنار سرگرمی، بچهها را با مهارتهای مختلفی که در سنین بالاتر به آنها نیازمندند، آشنا کرد.این نوع آموزش چون از طریق بازی و بدون باید و نبایدهای گاه وبیگاه والدین صورت میگیرد، اثراتی عمیق تر و ماندگارتر دارد. ۶۳ درصد از مردم آمریکا در ۶ ماه گذشته از یک بازی رایانه ای استفاده کردهاند و در مقایسه ۵۳ درصد مردم به دیدن یک فیلم رفتهاند. فرق ادعای دانشمندانی که این نظریهها را مطرح میکنند با کسانی که از مضرات بازیها میگویند این است که دستهٔ اول برای سخنان و نظریههایشان سالها مطالعه و آزمایش کردهاند و از روی احساسات از بازیهای ویدئویی سخن نمیگویند.

این شرکتها با تبعیت از قوانین و سازوکارهای تجاری به هر طریق برای فتح بازارهای جهانی و کسب سود بیشتر میکوشند و تلاش آن­ها مرزهای فرهنگی و ایدئولوژیک دیگر کشورها را به رسمیت نمیشناسد. این مطالعه کوشیده است به بررسی وضعیت موجود تولید و واردات بازیهای رایانهای در کشور بپردازد و از این طریق مقدمه­ای باشد برای تدوین راهبردها و سیاست­های خاص این حوزه. روش کار : این مطالعه یک مطاله مروری است ک با جستجو در scincedirect, googel scholar, sid با استفاده از کلید واژه های بازی، بازیهای رایانه ای، کودکان ونوجوانان در دو دهه اخیر انجام شد و از بین مقالات یافت شده تعداد 10 مقاله مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه بازی یا کامپیوتر را در اتاق خواب کودکان قرار ندهید. بازی رایانه ای در واقع نوعی سرگرمی تعاملی هستند که توسط دستگاه های الکترونیکی مجهز به پردازشگر یا میکرو کنترل کار می کنند. نقش حمایتی نیز به حمایت از ظرفیتهای موجود صنعت سرگرمی و تولیدکنندگان محصولات داخلی اشاره دارد.

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد تنهایی انسان هاست. ج: بازیهای رایانه ای میتوانند موقعیتی را برای بازی همزمان بچهها و والدین با هم فراهم سازند.در دوره ای که والدین حتی برای کارهای شخصی خود، فرصت چندانی ندارند، دقایقی بازی با بچهها، موهبتی است که از این جعبههای جادویی ساخته است.اگر قدری در این موضوع دقت کنیم به یقین اهمیت آن را درمی یابیم. درباره آثار گوناگون بازی های رایانه ای بر بازی کنندگان سنین مختلف شواهد متناقضی در دست است، اما برخی از قطعی ترین یافته ها نشان می دهد که بازیهای رایانه ای و هیجانات ناشی از آن باعث افزایش خصومت نسبت به دیگران، خشونت، انزوا ، سستی، کندی، تنبلی، چاقی، افزایش فشار خون، ضربان قلب، قند خون و چربی شده و در شرایط پیچیده تری قادرند به رفتارهای وسواسی، افت عواطف و احساسات ، جنبش های سریع و خودکار بدن و محدودیت در خودآگاهی منتهی شوند. ۸۳ درصد از افراد ۸ تا ۱۸ سال حداقل یک دستگاه بازی رایانه ای در خانه دارند، ۳۱ درصد ۳ بازی یا بیشتر و ۴۹ درصد سیستم بازیهای رایانه ای را در اتاق خواب خود دارند.

دیدگاهتان را بنویسید