بازیهای رایانه ای، فرزندان و وظیفه خانوادهها

این شرکتهای بزرگ چندملیتی هم سابقه و توان بیشتری در تولید نرمافزار بازی دارند و هم از قدرت­های اصلی در دیگر ابعاد و عناصر این صنعت چند وجهی به حساب میآیند. از طرف دیگر، وسعت حوزه­ی بازیهای رایانهای و وجود عوامل و اجزای مختلف در این حوزه سبب میشود مطالعات انجامشده درباره­ی آن نیز حول موضوعات و عناوین مختلف و بیشتر مشخص و محدودی متمرکز شود تا امکان ارائه­ی تصویری از هریک از این عناصر و در نهایت نشان دادن پیوند میان آن­ها امکانپذیر شود. پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، نشان میدهد انجام بازیهای رایانهای میتواند به افرادی که از مشکلاتی نظیر استرس یا افسردگی رنج میبرند، کمک کند تا بتوانند تا حدی بر این مشکلات غلبه کنند. زمانی که آنان بيشتر وقت خود را صرف انجام این بازیها میکنند، بهتدریج از حجم و کیفیت مطالعه و درس خواندن و رسیدگی به امور آموزشی خود میکاهند که در نهایت، به افت تحصیلی آنان منجر میشود. از دیگر سو به نظر میرسد در شرایط موجود علاوه بر وجود دستاندرکاران فراوان در حوزه­ی بازیهای رایانهای در داخل کشور، سیاستها، برنامهها و معیارهای مدون و مشخصی برای برخورد با بازیهای محصول داخل از سوی بخش دولتی وجود ندارد و به همین دلیل بیم آن میرود که مشخص نبودن معیارها به برخورد سلیقهای به ویژه با بازیهای تولید بخش خصوصی که نیازمند جلب حمایت از بخش دولتی هستند، منجر شود.

یکی از الزاماتی که در تولید بازیهای رایانهای باید رعایت شود، ایجاد انگیزه و محرک است. برای مثال، در بسیاری از این بازیها، اولین صحنه بازی با قطع کردن یکی از اعضای بدن شروع میشود. 3. منابع و مدارکی در آن باشد که بازیگر بتواند با استفاده از آنها کارهایی را انجام دهد. از اين رو، بالا بودن سطح مطالعات و انجام تحقيق در توليد بازیهای رايانهای، بسيار مهم و ضروري است؛ ضمن اينكه بايد از نمونه های موفق خارجی نيز درس گرفت. به تعبیری، در کنار این عادیسازی صحنه های خشونتبار، ترسهایی در ذهن و رؤیای فرد، بهویژه کودکان کم سن و سال شکل میگیرد که مدتها با او همراه خواهد بود. در صورت عدم جلوگیری از این موضوع، باید منتظر پیامدهای فوق العاده بدی بود. امروزه از صنعت سرگرمی، برای تلقین افکار شیطانی استفاده میشود. از دیگر جنبه های منفی بازیهای رایانهای میتوان به تلقین افکار شیطانی و عقاید انحرافی اشاره کرد. در مورد بازیهای رایانهای باید به این نکته مهم اشاره کرد که علاوه بر اینکه ظاهر و شکل بازی باید مورد نظارت والدین باشد، بهتر این است تا والدین با محتوای بازی آشنا شده و در صورت لزوم، از استفاده فرزندان جلوگیری کنند. یکی دیگر از مواردی که باید تحت نظارت والدین باشد، میزان زمان استفاده از این بازیها است.

اختلالات در قدرت بینایی و یا اختلال در ساعت فیزیولوژیکی بدن که برگرفته از استفاده مفرط و بیرویه بازیهای رایانهای به صورت شبانهروزی است، یکی دیگر از معایب به کارگیری این بازیها توسط کودکان و نوجوانان میباشد. و برگزاری مسابقات برای معرفی بازیهای مناسب و نحوه استفاده از آن­ها است. 13.وسایل بازی را مناسب سن و رشد کودک تهیه کنیم. بازی های رایانه ای در دنیای امروز دارای مخاطبین بسیاری از تمامی گروههای سنی هستند و با توجه به این دلیل است که طراحی، ساخت و ثبت بازی های رایانه ای این روزها طرفداران بسیاری دارد اگر مایل هستید تا با چگونگی ثبت بازی های رایانه ای و قوانین آن در کشورمان آشنا شوید، در مطالعه این مطلب با ما همراه باشید. حمايت از ترويج و توزيع بازیهای ملی و ترجيح آنها بر بازیهای خارجی، همكاری و تعامل با نشريات تخصصی و مسابقه های ملی و منطقهای نيز در اين خصوص میتواند راهگشا باشد.

یکی از نکات مهمی که در خصوص بازیهای رایانهای باید اعمال شود، بحث نظارت بر این بازیها است. این شرکت ابتدا در سال 1889 در ژاپن تأسیس شد و سپس در دهه­ی 80 به عنوان یکی از سازندگان بازیها به شهرت رسید. در کشورمان نداریم، اما برای آن که بدانیم در کشورهای دیگر نیز کودکان و نوجوانان به صورت افراطی از این قبیل بازیها استفاده میکنند، آماری را در مورد سایر کشورها ذکر میکنیم. بازیهای رایانهای در صورت عدم نظارت، یک دشمن خانگی محسوب میشوند و برای فرزندان یک خانواده، میتوانند نکات منفی فراوانی را به همراه داشته باشند. بسیاری از این بازیها صحنه هایی را در پیش چشم کودکان به نمایش میگذارند که والدین همیشه سعی دارند تا حد ممکن فرزندان خود را از دیدن آنان منع کنند؛ بهویژه اینکه در بسیاری از نسل جدید این بازیها، صحنه های خشونتآمیز به صورت کاملاً عریان و دهشتناکی به تصویر درمیآیند.

دیدگاهتان را بنویسید